اینترنیش میتواند برای رویدادی که برگزار میکنید سخنران معرفی کرده یا امکان نمایش جایگزین ها را فراهم نماید. همچنین می تواند در برگزاری یک سمینار، کنفرانس یا نمایشگاه چندرسانه ای کامل مشارکت نماید. با یکی از نمایندگان ملی یا مدیر اجرایی اینترنیش تماس بگیرید.

گزارش رویدادهای اینچنینی را در بخش اخبار ببینید.