Nema razloga da životinje budu ubijane za seciranje i korištene u edukaciji i izobrazbi. Postoji mnoštvo modernih i inovativnih metoda bez pogubnog iskorištavanja životinja, i one su postale standard u brojnim sveučilištima.

Etička edukacija bez pogubnog iskorištavanja životinja podrazumijeva metode koje su učinkovitije i relevantnije za nastavne svrhe. Napredna računalna tehnologija nudi brojne mogućnosti, od virtualnog seciranja i prikaza pokusnih laboratorija na ekranu, do simulacija kliničkih zahvata s potpunim ulaskom u virtualnu realnost. U suvremena nastavna pomagala za učenje kliničkih postupaka i kirurških zahvata ubrajaju se modeli za mikrokirurgiju i izrazito realistične lutke s umjetnim organima i mehanizmima povratnih reakcija. Ostale metode temelje se na ne-invazivnim pokusima studenata dobrovoljaca na sebi, s neuro/mišićnom stimulacijom uz uporabu pokusnih uređaja povezanih s računalom.

Etička edukacija može uključiti i životinje. Kada studenti veterine asistiraju iskusnijim kolegama veterinarima u kliničkom radu s pravim bolesnicima, oni se uče mnogim raznim kliničkim vještinama, uključujući i brigu za bolesnike i poštivanje života – za razliku od pokusa na životinjama koji ih uče da su životinje objekti koji stoje na raspolaganju. Kada studenti biologije ne-invazivnim metodama proučavaju životinje u njihovim prirodnim staništima, daleko više nauče o ponašanju životinja nego što bi ih tome podučio nekakav pokus na životinjama u laboratoriju. A isto kao što studenti medicine obavljaju seciranja na doniranim ljudskim tijelima, studenti veterine i biologije mogu vršiti etička seciranja na životinjama koje su umrle od posljedica bolesti ili ozljeda.

Uporaba ubijenih životinja i pokusi na životinjama neće studente i vježbenike podučiti o nekoj tematici više no što ih mogu naučiti etičke metode. Međutim, samo pokusi na životinjama vam nameću stav da su životi životinja nešto nevažno. Doista, želimo li veterinare, istraživače i liječnike koji su podučavani da se živa stvorenja mogu iskoristiti i baciti u smeće? Trebaju li životinje biti ugrabljene iz divljine, ili čitavog života zatočene u skučenim kavezima, nikada ne biti u mogućnosti ispoljiti svoju narav, samo zato da bi završile na stolu za seciranje ili da bi na njima bili izvođeni invazivni pokusi?

Objavljene studije pokazale su da se znanje, vještine i svijest o etici daleko učinkovitije mogu steći koristeći napredne, alternativne metode. Umjesto da ih se prisiljava na kršenje svojih etičkih uvjerenja, studenti i vježbenici mogu uživati u okružju boljeg učenja bez pogubnog iskorištavanja životinja. Vi imate moć ostvariti promjene. Kontaktirajte InterNICHE za pomoć pri okončanju pogubnog iskorištavanja životinja. Odaberite etičku edukaciju!

Download the leaflet