Zoology, 1991-94, University of Wales, Aberystwyth, Wales

قبل از شروع دوره جانورشناسی من عقاید بسیار قوی درباره کالبد شکافی داشتم و چون قبل از ورود مصاحبه نداشتم از سیاست های دانشگاه مطلع نبودم. بنابراین تصمیم گرفتم خیلی زود این موضوع را پس از شروع دوره مطرح کنم.

در پایان یکی از اولین کلاس های عملی من با نزدیک شدن به استاد، سعی در تحقق آرزویم که انجام ندادن کلاس های کالبد شکافی بود داشتم ، ولی این نظر با خصومت و مخالفت روبرو شد. «من برای چه مدرک جانورشناسی می گیرم درحالیکه خواهان کالبد شکافی نیستم؟» «چگونه از دیگران انتظار داشته باشم که مرا استخدام کنند درحالیکه هیچ تجربه کالبد شکافی نداشته ام؟» بعد از یک بحث طولانی به من و یک دانشجوی دیگر توصیه شد که برویم و فکر کنیم که آیا مدرک جانورشناسی برایمان مناسب است یا بهتر است تغییر رشته دهیم. بعضی از استاد ها همکاری نکردند اما بعضی دیگر کاملا حامی دیدگاه ما بودند.

برای اثبات اینکه دیدگاه من غیر منطقی نبوده و ناشی از نازک نارنجی بودنم نیست، درباره کلاس های کالبدشکافی با دانشجویان سال سوم که دوره را گذرانده بودند صحبت کردم تا ارتباط آن ها را ارزیابی کنم. بیشترآن ها احساس میکردند که با شرکت در این کلاس ها به خصوص کالبد شکافی تجربه خاصی به دست نیاورده اند و تماشای یک ویدیوی کالبدشکافی حرفه ای میتوانسته برایشان سودمند تر باشد.

پس از آن تصمیم گرفتم تا به دنبال این حقیقت بروم که هیچ کس مرا استخدام نخواهد کرد اگر هیچ تجربه ای از کالبدشکافی نداشته باشم. من به 30 الی 40 سازمان مختلف نامه نوشتم و توضیح دادم که آیا حاضر به استخدام فارغ التحصیلی که تجربه کالبدشکافی در مدت حضور در دانشگاه نداشته است هستند؟ هریک از سازمان ها از جمله موسسه جانورشناسی لندن پاسخ دادند که اگرچه نمیخواهند مرا بر علیه خواسته های دانشگاه تشویق کنند ولی قطعا چنین دانشجویی را به کار خواهند گرفت و من تصمیم گرفتم رشته ای که انتخاب کرده ام را ادامه دهم.

پس از ارائه اطلاعات فوق به استاد، تصمیم بر این شد که دیگر احتیاجی به کالبدشکافی نیست ، اگرچه هنوز جایگزینی ارائه نشده بود. این موضوع در سال اول که مستلزم کالبدشکافی نبود مشکلی ایجاد نمیکرد ولی در سال دوم و سوم بعضی کارهای عملی بود نیازمند برخی کالبدشکافی ها یا آزمایشات روی حیوانات زنده از جمله جنین جوجه بود. در طی کلاس های عملی کالبدشکافی دانشجویان مجبور به نوشتن گزارش بودند و در طول آزمایش روی حیوانات زنده، تصمیم بر این شد که ما مراحل آماده سازی آزمایش را مشاهده کنیم. از آنجایی که کتابچه های دستورالعمل کار آزمایشگاهی خیلی دقیق بودند، باید از نتایج این آزمایشات استفاده میکردیم و گزارش آزمایش را طوری مینوشتیم که گویی در کلاس آزمایشگاه شرکت کرده ایم.

گرچه حیف شد که جایگزینی در اختیارمان قرار نگرفت اما من هنوز هم خوشحالم که به اصول اعتقادی و تصمیم خود برای ماندن در این دوره پایبند بودم. من قطعا چیزی را با شرکت نکردن در کارهای عملی از دست نداده ام. همکارانی که شرکت کردند تایید کردند که دانشجویان سال های قبلی گفته اند که خودشان هم نمیدانستند دقیقا چه میکنند. همچنین این دانشجویان یا هیچ چیز یاد نگرفته اند یا چیز زیادی یاد نگرفته اند. کالبد شکافی جسد حیوان هیچ شباهتی به کار میدانی که من الان در شغلم مشغول انجامش هستم ندارد. من بر این باورم که ما دانشجویان لایق روش های بسیار بهتر آموزشی هستیم.