Det finns inget skäl till att djur ska dödas för dissektioner och användas i experiment för utbildning och professionell träning. Det existerar många moderna och innovativa metoder som inte medför att djur kommer till skada, och som har blivit norm på många universitet.

I utbildningssynpunkt är de djurfria metoder som används inom etisk utbildning mer effektiva och relevanta. Avancerad datateknologi erbjuder många möjligheter, från virtuella dissektioner och experimentella laboratorier, till kliniska förfaringssätt där studenten mer tar plats i en simulator. Modern utbildning förbättrar klinisk färdighet. Kirurgisk träning inkluderar även modeller av mikrokirurgi och högst realistiska modeller med artificiella organ och feedbackmekanismer. Andra metoder baseras på självexperiment på frivilliga studenter, med nerv/muskelstimulering med hjälp av datakopplad utrustning.

Etisk utbildning kan också involvera djur. När veterinärstudenter assisterar erfarna kollegor i kliniskt arbete med riktiga patienter tar de till sig ett brett spektrum av kliniska färdigheter. Detta inkluderar att ta hand om patienter och att respektera livet –i kontrast till djurförsök som lär studenter att djur är slit-och-släng varor. När biologistudenter studerar djur i deras naturliga miljö med icke-invasiva metoder, lär de sig mycket mer om djurens beteende än vad de skulle göra av djurförsök i ett laboratorium. Och parallellt till obduktionerna och dissektionerna som görs av läkarstudenter på donerade mänskliga kroppar, kan veterinär- och biologistudenter utföra etiska dissektioner på djur som dött av sjukdom eller trauma.

Utnyttjandet av döda djur och djurförsök ökar inte studenters och professionella utövares kunskap om ett subjekt mer än vad etiska metoder gör. Men djurförsöken är ensamma i att lägga på dem en attityd att djurliv inte är viktiga. Vill vi verkligen ha veterinärer, forskare och läkare som har lärt sig att levande varelser kan användas och kastas bort? Ska djur tas ifrån det vilda, eller stängas in i små burar i hela sina liv, aldrig få uttrycka sin riktiga natur, bara för att sluta på en dissektionsbricka eller förberedas för ett invasivt experiment?

Publicerade studier har visat att kunskap, färdigheter och etikmedvetenhet förvärvas mer effektivt med progressiva, alternativa metoder. Istället för att tvingas att gå emot sina etiska övertygelser, kan studenter och professionella utövare trivas i en bättre inlärningsmiljö utan den hemska utnyttjningen av djur. Du har kraften att förändra. Kontakta InterNICHE för hjälp att få slut på den skadliga djurutnyttjningen. Välj en etisk utbildning!
 

Download the leaflet