InterNICHE erbjuder ett brett utbud användbara resurser såsom information och stöd till lärare och elever. Vi samlar in och distribuerar kortfattad information om alternativen, visar hur använda produkterna och erbjuder prover på några av de bästa produkterna. Vi uppmuntrar nätverkande av information och erfarenheter om användning och tillämpning av alternativen, samt organisera och delta i internationella och lokala konferenser med ledande föredragshållare inom området. Besök länkarna ovan för att få veta mer om vad vi kan erbjuda.