Introduktion

InterNICHE's Låne System är ett bibliotek av alternativ i form utav utvecklad programvara, multimedia, modeller, dockor och simulatorer. Det finns ett globalt Låne System och även lokala bibliotek i Indien, Kenya, Mexiko, Peru, Ryssland, Sydafrika och Ukraina.

De täcker områden som anatomi, fysiologi, farmakologi, klinisk kompetens och kirurgi. Lärare, studenter och andra i hela världen kan låna från Låne Systemen och prova på. Detta ger dig möjlighet att bekanta dig med några av de bästa produkterna som erbjuds.

Allt i Låne Systemen har valts för nå pedagogiska mål i praktiken för klasser där djuranvändning fortfarande förekommer i vissa universitetsinstitutioner, och för ta bort fokus från djurlabb och istället använda alternativa tillvägagångssätt. Många av produkterna har redan antingen ensamma eller i kombination med andra verktyg och metoder redan ersatt djuranvändning. Det är ofta lärare som utvecklat produkterna själva för en bättre inlärningsmiljö för sina elever.

Produkter listas efter handledning, sedan efter medium, och slutligen i bokstavsordning. Klicka här för att se innehållet i det globala lånesystemet. Observera att InterNICHE inte producerar eller sälja dessa produkter

Utlåning

För att låna något från det globala lånesystemet, ladda ner och fyll i formuläret Låntagaravtalet du finner här. Här ombeds du lämna fullständiga kontaktuppgifter, samt ett referensnamn och adress. Blanketten ska e-postas till Lån System Manager, Astrid Schmidt. Låntagande perioder är vanligtvis upp till 6 veckor. Upplåningen är gratis - du betalar bara returportot. Om produkten är skadad eller inte returneras, kommer du att faktureras. Produkter får inte kopieras. Det finns praktiska begränsningar på var vissa beställningar kan skickas, och lånetagare från USA och Kanada har begärt att kontrollera sina regionala organisationers alternativ bibliotek först efter samma produkter.

Låntagare från Indien, Kenya, Mexiko, Peru, Ryssland, Sydafrika och Ukraina ska klicka här och kontakta sin lokala Lån System Manager.

Feedback

Både InterNICHE och producenter uppskattar feedback från lärare och elever om produkterna. Detta kan hjälpa till med att skräddarsy nuvarande produkter vidare och utveckla nya.