InterNICHE je otevřená a různorodá organizace (síť) tvořená studenty, učiteli a zástupci organizací na ochranu zvířat. Organizace se zaměřuje na používání zvířat a alternativ v rámci výuky biologických věd, humánní a veterinární medicíny. Neexistuje žádné členství, ale volné sdružení okolo problematiky progresivního, humánního vzdělávání v oblasti přírodních věd. InterNICHE spolupracuje s kterýmkoli jednotlivcem, skupinou nebo vědním odvětvím sdílejícím společné cíle nahrazování zbytečného používání zvířat a investování do vysoce kvalitní etické vědy.

InterNICHE vznikla v roce 1988 jako EuroNICHE, a v roce 2000 se změnila v síť s globálním působením. Rozhodování v mezinárodní problematice a práci na projektech je demokratické a na základě konsensu, který obvykle závisí na výboru národních kontaktů. Aktivitu na mezinárodní úrovni vykonává koordinátor a národní kontakty se věnují činnosti v rámci svých zemí. Tzv. Core Group (Základní skupina) podporuje koordinátora v řízení a udržování chodu organizace.

Jedním z mnoha národních a mezinárodních projektů je videofilm o alternativách, vydaný InterNICHE, v němž učitelé různých oborů demonstrují alternativy, které používají ve svých kurzech. V současnosti je film, který získal mezinárodní ocenění, dostupný téměř ve 20 jazycích.

Druhé vydání knihy „from Guinea Pig to Computer Mouse“ („Od pokusného morčete k počítačové myši“) popisuje přes 500 produktů navržených pro moderní způsob výuky přírodních věd. Kniha se rovněž detailně zabývá jednotlivými učebními cíli a posuzuje různé pedagogické přístupy.

Organizace také vede Systém půjčování alternativ, sbírku produktů, které jsou komukoli a kdekoli na světě k dispozici zdarma, včetně související literatury a podpory či rady učitelům a studentům. Na pravidelných konferencích InterNICHE si můžete poslechnout přední mezinárodní odborníky, vyzkoušet nové nebo již zavedené produkty a setkat se s ostatními, kdo se zajímají či přímo věnují přeměně a zlepšování současného vzdělávání.

InterNICHE je nezisková organizace, jejíž činnost je závislá na darech a grantech.